Joanna Mroczek


Od urodzenia związana z Bródnem. Swoją wiedzę politologiczną zdobywała na Uniwersytecie Warszawskim, przy Polskiej Akademii Nauk oraz na Uniwersytecie w Tartu w Estonii. Dzięki zaufaniu mieszkańców została Radną Dzielnicy Targówek w latach 2006-2010, pełniąc funkcję Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów oraz Wiceprzewodniczącą Rady Dzielnicy Targówek VI i VII kadencji. Aktywnie angażuje się w działalność społeczną i jest inicjatorką wielu akcji na terenie Dzielnicy, m.in.: Wielkanocnego spotkania dla 400 dzieci i młodzieży Targówka,  które organizowane jest od 12 lat. Współpracuje z seniorami z Targówka i wspiera zaangażowane organizacje pozarządowe. Jako Radna pomogła rozwiązać wiele indywidualnych spraw mieszkańców Targówka. Szczególnie bliskie są jej kwestie dotyczące aktywizacji kobiet w życiu publicznym i zawodowym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Jest członkiem Klubu Przyjaciół SOS Wiosek Dziecięcych, który opiekuje się dziećmi opuszczonymi, osieroconymi oraz z rodzin dysfunkcjonalnych. Jest to największa na świecie organizacja charytatywna, która działa w 132 krajach. Prywatnie szczęśliwa mama i żona. [kontakt: info@targowekwspodnicy.pl]