Budżet partycypacyjny


1W 2014 roku po raz pierwszy warszawiacy mieli możliwość bezpośredniej decyzji o przeznaczeniu części środków z budżetu Warszawy na rok następny. Na Targówku do rozdysponowania mieliśmy w sumie 1 360 000 zł podzielone równo na 4 podobszary po 340 000 zł.

Najpierw mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje projektów. Co istotne nie było przy tym żadnych ograniczeń czy sugestii, co do ich tematyki, a wnioski były proste do wypełnienia. W drugim etapie wszystkie projekty zostały poddane pod głosowanie mieszkańców, tak by Ci mogli wybrać najbardziej ich zdaniem potrzebne. Stowarzyszenie „Targówek w spódnicy” od początku starało się promować ideę Budżetu Partycypacyjnego i zachęcać mieszkańców do aktywności.